Hvorfor?

I en verden med mange store udfordringer, er evnen til netop at anskue problemer som nye muligheder dét, der adskiller morgendagens helte fra alle andre.  

 

Hvordan?

Dette kan læres igennem en interaktiv og praksisnær proces, der udfordrer det eksisterende og inspirerer til en løsningsorienteret adfærd.

Hvad?

The Quest for Innovation er et fysisk læringsredskab, som faciliterer fire forskellige faser; Exploration, Ideation, Prototyping og Storytelling. 

For hvem?

Alle, der har indset vigtigheden i at kunne udfordre, forbedre og forny det eksisterende. Hvis det lyder interessant, så kontakt os eller læs videre i de forskellige kategorier nedenfor.